Rutavdrag

Begreppet rut- avdrag används för att beskriva möjligheten till skatteavdrag för hushållsarbete. Exempel på tjänster är städning, barnpassning och trädgårdsarbete. Avdrag medges enbart för arbetskostnad och rabatterar priset med 50%.

Hur går det till?
Från och med den första 1 juli 2009 kan privatpersoner få skattereduktion genom fakturamodellen. Det innebär att du som kund betalar hälften av arbetskostnaden till den som utför arbetet. För att du ska kunna utnyttja fakturamodellen krävs att företaget som anlitas har F-skattsedel. När arbetet är utfört begär företaget resterande del av arbetsersättningen från skatteverket. Följande år står det förtryckt i din inkomstdeklaration hur stort belopp du har fått i preliminär skattereduktion.

Vem får göra rut-avdrag?
Nya regler för rut-avdrag infördes 2016 som begränsade den totala summan att utnyttja per år och person. Begränsningen gäller dock enbart personer under 65 år.

Under 65 år: 25.000 kr/år
Över 65 år: 50.000 kr/år

Avdraget för rut och rot-avdrag avser samma totalsumma.

För vilka tjänster gäller rut-avdrag?
Du får skattereduktion för följande tjänster när de utförs i eller i anslutning till din bostad, ditt fritidshus eller hos dina föräldrar. Från och med hösten 2016 medges även rut-avdrag för trädbeskärning, trädfällning och stubbfräsning.

Rutavdraget omfattar:
Gräsklippning
Häckklippning
Ogräsrensning
Trädbeskärning
Trädfällning
Stubbfräsning
Mossrivning/vertikalskärning
Upptagning av löv
Bortkörning av kompost
Snöskottning

För mer information besök:
https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete

Solmark Trädgårdsservice

Solmark Trädgårdsservice är ett etablerat företag inom trädgårdsbranschen som i första hand vänder sig till privatpersoner. Företagets ambition är att hålla en god kundkontakt med fokus på ett personligt och gott bemötande.

Kontakt

Barhällsgatan 10, 582 39 Linköping
013-15 14 04
service@solmark.se

Solmark Trädgårdsservice

Solmark Trädgårdsservice är ett etablerat företag inom trädgårdsbranschen som i första hand vänder sig till privatpersoner. Företagets ambition är att hålla en god kundkontakt med fokus på ett personligt och gott bemötande.